Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Principer för tilldelning i SEB:s förslag till personaloptionsprogram

SEB:s bolagsstämma, som hålls på torsdag den 1 april, har bl a att ta ställning till en fortsättning på det personaloptionsprogram, som funnits under de senaste fem åren. Det fullständiga förslaget finns sedan den 18 mars på www.sebgroup.com. Inför bolagsstämman har en dialog förts med de 17 största ägarna om förslaget och principerna för tilldelning av personaloptioner.
 
SEB:s styrelse har efter samråd med dessa ägare beslutat att, under förutsättning att bolagsstämman bifaller förslaget, den slutliga tilldelningen skall vara resultatberoende för de 50 högsta chefer som ingår i SEB:s koncernråd.
 
Om SEB:s operativa rörelseresultat 2004 blir 7,0 miljarder kronor eller lägre erhåller dessa chefer ingen slutlig tilldelning av optioner. Om det operativa rörelseresultatet däremot uppgår till minst 8,9 miljarder utgår full slutlig tilldelning av personaloptioner. Ett operativt rörelseresultat mellan dessa värden ger rätt till personaloptioner i linjär proportion. Det operativa rörelseresultatet för 2003 uppgick till 7 963 Mkr.
 
Övriga medarbetare som omfattas av programmet erhåller tilldelning av personaloptioner enligt tidigare redovisade principer.
 
Ytterligare information om SEB:s bolagsstämma och om förslaget om personaloptioner finns på www.sebgroup.com.
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och drygt 4 miljoner kunder, varav 1,6 miljoner internetkunder. Den 31 december 2003 uppgick koncernens balansomslutning till 1 279 miljarder kronor och förvaltat kapital till 822 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 18 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com