Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

OMHEX och SEB samarbetar inom värdepappershantering

SEB Merchant Banking och OMHEX har tecknat ett samarbetsavtal inom värdepappersförvaring ("custody") och clearing på den finska marknaden. SEB Merchant Banking övertar, genom sitt Helsingfors-kontor, ansvaret för de finska custody-kunder som idag hanteras av HBO, OMHEX' custody-verksamhet i Finland.
 
I avtalet ingår att OMHEX, på uppdrag av SEB Merchant Banking, fortsätter att sköta drift och hantering av värdepapperstransaktioner på den finska marknaden för dessa kunder. Affären innebär att SEB:s förvaltade depåvolym i Finland ökar med 15 miljarder euro. Sammantaget ökar SEB:s totala förvaltade depåvolym med 5 procent.
 
SEB Merchant Banking och OMHEX kommer dessutom att genomföra en design-studie för en gemensam satsning på back-office-tjänster för banker och mäklarfirmor i Norden. Avsikten är att skapa en back-office-verksamhet som stödjer utvecklingen av en integrerad nordisk marknadsplats genom att erbjuda effektiva och högkvalitativa tjänster tack vare delad infrastruktur, förenklad anslutning, effektivare processer samt konsolidering av volymer. Den gemensamma satsningen kommer att vara öppen för deltagande från andra banker och mäklarfirmor, förutsatt att beslut tas om genomförande.
 
"OMHEX är en naturlig partner för oss i vårt arbete för en mer effektiv nordisk kapitalmarknad. Clearing, avveckling och förvaring av värdepapper är centrala delar i såväl marknadsaktörernas som investerarnas transaktionskedja. SEB har som mål att leverera högkvalitativa tjänster till finansiella institutioner och vi ser detta som ett naturligt steg i att förbättra vårt kunderbjudande i samtliga nordiska länder, " säger Mikael Björknert, chef för Securities Services, SEB Merchant Banking.
 
"Vi är stolta över detta samarbete med SEB. Detta avtal stärker ytterligare vår position som leverantör av effektiva transaktionstjänster i den nordiska marknaden. Vi tror att kombinationen av vår erfarenhet inom systemdrift och transaktionshantering tillsammans med SEB:s expertis kommer att ge en plattform, från vilken vi kan leverera utmärkta back-office-tjänster till den nordiska marknaden," säger Klas Ståhl, chef OM Technology.
 
Affären förutsätter kundernas och berörda myndigheters godkännande.
 
Om SEB
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och drygt 4 miljoner kunder, varav 1,6 miljoner internetkunder. Den 31 december 2003 uppgick koncernens balansomslutning till 1 279 miljarder kronor och förvaltat kapital till 822 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 18 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com 

Om OMHEX
OMHEX äger och driver norra Europas största värdepappersmarknad och är en ledande leverantör av marknadsplatstjänster och lösningar till finans- och energimarknader. OMHEX består av två divisioner: Divisionen OM Technology är en världsledande leverantör av lösningar och tjänster - outsourcing och processing - baserat på banbrytande men beprövad teknik. Divisionen HEX Integrated Markets är en integrerad nordisk och baltisk värdepappersmarknad och erbjuder investerare tillgång till 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. OMHEX är noterat på Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen. För mer information, besök www.omhex.com
 
 
För mer information eller kommentarer, vänligen kontakta:
Mikael Björknert, SEB Merchant Banking   08 763 65 50
Göran Fors, SEB Merchant Banking   08 763 53 04
Klas Ståhl, chef OM Technology     08 405 60 35
Anna Rasin, informationschef, OMHEX    08 405 66 12