Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nya Liv höjer återbäringsräntan till 3 procent

- Konsolideringsgraden har varit återhämtad i närmare ett halvår och tillsammans med nivån på avkastningen medger det en höjning av återbäringsräntan. Under våren kommer vi dessutom att öka aktieexponeringen i portföljen, som idag är en ren ränteportfölj, för att skapa ytterligare avkastning, säger Anders Mossberg, VD SEB Trygg Liv.
 
Per den sista juni 2004 uppfyllde Nya Liv kriteriet för att den kollektiva konsolideringsgraden är återhämtad, efter den djupa börsnedgången 2000-2002. Nya Liv behövde därmed inte göra någon engångsreallokering, dvs i ett enda slag skriva ned värdet på försäkringarna genom att återta en del av återbäringen.
 
Den 30 november 2004 var konsolideringsgraden 101 procent.