Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Nomineringskommitté för Skandinaviska Enskilda Banken utsedd

I enlighet med beslut vid Skandinaviska Enskilda Bankens bolagsstämma den 1 april 2004 meddelas härmed de representanter som utsetts att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra nomineringskommitté och arbeta fram ett förslag till styrelse mm att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut.
 
Representanter:
 
Adine Grate Axén, Investor
Hans Mertzig, Trygg-Stiftelsen
Torgny Wännström, AFA
samt Conny Karlsson, SEB Fonder
 
Ordförande i kommittén är Adine Grate Axén, Investor.
 
Ordinarie bolagsstämma för Skandinaviska Enskilda Banken kommer att hållas onsdagen den 13 april 2005.
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland, Baltikum och Polen. SEB har drygt 5 miljoner kunder, varav 1,8 miljoner internetkunder. Den 30 juni 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 404 miljarder kronor och förvaltat kapital till 858 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.