Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Mats Kjaer ny medlem av SEB:s verkställande ledning

Mats Kjaer, chef för division SEB Baltic & Poland, har utsetts till vice verkställande direktör och medlem av SEB:s verkställande ledning. Samtidigt byter divisionen namn till Eastern European Banking.
 
- Mats Kjaer har gjort ett mycket gott arbete med att integrera verksamheten i våra tre baltiska dotterbanker och bygga upp division SEB Baltic & Poland, som svarar för en växande del av SEB-koncernens resultat. Därför känns det naturligt och glädjande att han nu tar plats i verkställande ledningen, säger SEB:s koncernchef Lars Thunell.
 
- Divisionens nya namn ger en bättre beskrivning av vår affär. Numera bedriver vi även verksamhet i Ryssland och dessutom gör alltfler av våra kunder affärer med östra Europa.
 
Mats Kjaer har varit VD i SEB Baltic Holding sedan starten 1998, ställföreträdande chef för division SEB Baltic & Poland sedan 2001 och divisionschef sedan januari 2004.
 
Divisionen betjänar 1,7 miljoner kunder med en sammanlag marknadsandel på cirka
30 procent för de tre baltiska länderna. Utöver de tre baltiska dotterbankerna består divisionen av SEB:s fondbolag i Polen, SEB TFI, den polska Bank Ochrony Srodowiska, BOS, där SEB äger 47 procent, ett leasingbolag i St Petersburg och ett representantkontor i Moskva. Det totala antalet anställda uppgår till 5 700. Resultatet för första halvåret 2004 ökade med 39 procent till 536 Mkr.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och drygt 4 miljoner kunder, varav 1,8 miljoner internetkunder. Den 30 juni 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 404 miljarder kronor och förvaltat kapital till 858 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 18 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.