Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Inbjudan till presskonferens

Sparbarometern visar hur de svenska hushållens sparande och balansräkning utvecklats under andra kvartalet 2004.
 
Sparbarometern innehåller fördelningen mellan olika sparformer, hushållens tillgångar och skulder, ny upplåning, en uppskattning av värdet på hushållens bostäder samt marknadsandelar för hur sparandet fördelar sig mellan de största aktörerna.
 
Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom, presenterar Sparbarometern.
 
Tid:
Torsdag 26 augusti 2004 kl. 11.00
Plats:
SEB, Sergels Torg 2, Stockholm
 
Välkomna!