Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Inbjudan till presskonferens

Tisdagen den 10 februari kl 10.00
önskar vi dig välkommen till presentation av årets första konjunkturrapport "Nordic Outlook" från SEB:s ekonomer.
 
Chefekonom Klas Eklund och Chefen för Ekonomisk Analys Håkan Frisén presenterar rapporten, som behandlar de ekonomiska utsikterna globalt och i Sverige.
 
USA växer nu snabbt. Men tillväxten har hittills inte skapat särskilt mycket syssel-sättning. Vad betyder det för inflationen och Fed? Hur kommer de finansiella obalanserna att hanteras?
 
I Sverige går en viss förbättring av tillväxten hand i hand med stigande arbetslöshet. Detta ställer Riksbanken inför svåra avvägningar; regeringen hamnar allt längre från uppsatta mål, såväl på arbetsmarknaden som i budgetpolitiken. Hur löser man upp detta och vad kan man vänta sig av tillväxtsamtalen?
 
Plats: Kungsträdgårdsgatan 8
 
Välkommen!
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell bankgrupp med tyngdpunkten på större företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 672 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och totalt 4 miljoner kunder, varav 1,3 miljoner internetkunder. Den 31 december 2002 uppgick koncernens balansomslutning till 1 241 miljarder kronor och förvaltat kapital till 742 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.seb.net.