Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Inbjudan till presseminarium

Problemen är välkända: den demografiska utvecklingen, ohälsan, lågt arbetsutbud och högt skattetryck. Långtidsutredningen och många andra menar att de offentliga välfärdssystemen inte kommer att kunna möta den stigande efterfrågan. Betydligt glesare är det däremot mellan åtgärdsförslagen.
 
Vi vill utmana föreställningen att vinstdrivande företag och välfärd är en omöjlig kombination och diskuterar i rapporten på vilket sätt privata företag kan bidra till den framtida svenska välfärden.
 
En obligatorisk sjukförsäkring i privat regi, som ersätter dagens statliga, skulle kunna ge samma skydd för individen, men starkare incitament för förebyggande och rehabiliterande åtgärder. I rapporten presenteras en modell för detta.
 
Vi diskuterar också hur alla kan vinna på privata vård- och omsorgskomplement, som tar vid där det offentligt utbudet inte räcker till.
 
Rapporten presenteras av Carin Kamsvåg, nationalekonom på SEB Trygg Livs Välfärdsanalys och författare av rapporten, och Viveka Hirdman-Ryrberg, chef Produkt och Välfärdsanalys.
 
En smörgåslunch kommer att serveras, anmäl därför gärna om du kommer!
För anmälan och eventuella frågor kontakta Carin Kamsvåg per e-post carin.kamsvag@tryggliv.seb.se eller telefon 070-328 11 71.
 
Tid
: tisdag 18 maj 2004 kl. 11.30
Plats:
SEB, Sergels Torg 2, Stockholm
 
Välkomna!