Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens förmögenhet den största någonsin

  • Hushållens ekonomi har förstärkts. Sedan ett år tillbaka har hushållens tillgångar ökat i värde med 13,5 procent. Därtill har hushållen också till följd av låga räntor och låg inflation fått en bättre köpkraft. Det stabila läget har fått hushållen att dra ner på nysparandet. Om man undantar försäkrings- och pensionssparande var nysparandet under första kvartalet mycket lågt, säger Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom.
Den största tillväxten svarar aktierelaterat sparande för, som ökat med 48 procent under de senaste 12 månaderna. Beträffande upplåningen, som ökat med 9,5 procent, står bostadsfinansiering för den absolut största delen.
 
Nysparandet under första kvartalet uppgick till 42 miljarder och bestod till stor del av årets PPM-insättning (22 miljarder) och den säsongsmässiga återhämtningen av bankinlåningen (9 miljarder). Därtill kommer denna gång betydande sparande i traditionell försäkring (7 miljarder) och fondförsäkring (10 miljarder). Övriga sparformer hade ett negativt sparande på sammanlagt 6 miljarder.
 
SEB är fortsatt störst på sparandemarknaden med en marknadsandel på 15,6 (15,7) procent, följt av Föreningssparbanken som har 15,4 (15,6) procent. Därefter kommer Handelsbanken, 12,1 (12,3) procent, Skandia 12,1 (12,3) procent, Nordea 10,3 (10,6) procent, AMF 8,5 (8,3) och Länsförsäkringar 5,5 (5,5) procent.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell bankgrupp för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 672 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och drygt 4 miljoner kunder, varav 1,5  miljoner internetkunder. Den 31 december 2002 uppgick koncernens balansomslutning till 1 241 miljarder kronor och förvaltat kapital till 742 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 19 000 anställda. Läs mer om SEB på www.seb.net