Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållen lånar mer än någonsin

  • Det låga ränteläget fortsätter att driva på bostadspriserna och därmed bostadsupplåningen. Dessutom medför de högre bostadspriserna att hushållen känner sig "rika" och väljer att även låna till konsumtion. Värdeökningen på bostäderna leder också till att hushållens balansräkning är starkare än någonsin. Hushållens samlade tillgångar är mer än tre gånger så stora som skulderna, säger Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom.
  • Trots att hushållen just nu har låga ränteutgifter, måste var och en förbereda sig på att räntorna kommer att stiga framöver. Låneinstituten gör normalt påslag med ett par procentenheter när man gör boendekalkyl för att avgöra om ett hushåll klarar önskat lån. Men enskilda hushåll som står inför att köpa bostad bör därutöver fundera över hur en ränteuppgång på några procentenheter skulle påverka deras levnadsstandard. Man får ställa lusten att köpa drömhuset mot att kanske behöva avstå semesterresor eller annat som man värdesätter.
Hushållens ränterelaterade tillgångar ökade med 1,3 procent jämfört med föregående kvartal, de aktierelaterade med 0,3 procent och bostäderna med 2,2 procent. Värdet på de aktierelaterade tillgångarna har successivt återhämtat sig men ligger fortfarande under värdet på de ränterelaterade tillgångarna, vilket de gjort sedan andra kvartalet 2002.
 
Nysparandet under andra kvartalet uppgick till 23 miljarder fördelat på banksparande
11 miljarder, fonder 7 miljarder och fondförsäkring 7 miljarder. Övriga sparformer hade sammanlagt ett negativt sparande med 2 miljarder.
 
SEB:s marknadsandel av hushållens totala finansiella tillgångar är 14,9 procent, Föreningssparbankens är 15,5 procent, Handelsbanken, 12,6 procent, Skandia 11,9 procent, Nordea 10,3 procent, AMF 8,5 och Länsförsäkringar 5,5 procent.