Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Gamla Liv höjer återbäringsräntan till 4 procent

Återbäringsräntan i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv höjs från 0 till 4 procent, före skatt och avgifter, från den 1 december 2004. Inbetalda premier såväl som nya premier omfattas av höjningen. Det beslöt Gamla Livs styrelse vid sitt ordinarie möte på förmiddagen.
 
- Att konsolideringsgraden är återhämtad, per den sista september var den 102 procent, och att avkastningen under de senaste nio månaderna varit en av de högsta bland livbolagen, 6,1 procent, har givit förutsättningar för att höja återbäringsräntan, säger Anders Mossberg, VD SEB Trygg Liv.
 
Per den sista juni 2004 uppfyllde Gamla Liv kriteriet för att den kollektiva konsolideringsgraden är återhämtad, efter den djupa börsnedgången 2000-2002. Gamla Liv tillhör därmed de få bolag som inte behövt göra en engångsreallokering, dvs i ett enda slag skriva ned värdet på försäkringarna.
 
Gamla Livs styrelse består av följande ledamöter:
Claes Zettermark, advokat White & Case, ordförande. Utsedd av försäkringstagarorganisationen Trygg-Stiftelsen och SEB gemensamt
Lars Gårdö, styrelseordförande i Swedfund International, Atle Industri, Gadelius och Karolinska Investment Fund. Utsedd av Trygg-Stiftelsen
Birgitta Swedenborg, ekon.dr. och forskningsledare SNS. Utsedd av Trygg-Stiftelsen
Anders Mossberg, VD. Utsedd av SEB
Lars Lundqvist, vice vd i SEB. Utsedd av SEB