Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Flaggning: Återköp av egna aktier

Den 1 april 2004, beslöt den ordinarie bolagsstämman at bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier för att skapa en mer effektiv kapitalhantering för SEB samt för att säkra utestående personaloptionsprogram. Förvärven kan ske under tiden fram till den ordinarie bolagsstämman 2005.
 
Per den 15 december 2004 har SEB förvärvat 31 180 000 aktier av serie A och 4 078 600 aktier av serie C. Därigenom ökas innehavet av egna aktier till 5,0044 procent. Återköp av aktier för effektiv kapitalhantering uppgår till 15 858 600 och för säkrandet av utestående personaloptionsprogram till 19 400 000 aktier.
 
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland, Baltikum och Polen. SEB har drygt 5 miljoner kunder, varav 1,8 miljoner internetkunder. Den 30 juni 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 404 miljarder kronor och förvaltat kapital till 858 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.