Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Codan Liv & Pension nu i SEB-koncernen

- Vi har köpt Codan Liv & Pension därför att vi dels ser livförsäkring som ett av de största tillväxtområdena inom sparandemarknaden, dels bedömer att Danmark står inför en utveckling liknande den som SEB Trygg Liv så framgångsrikt mött i Sverige: en växande tjänstepensions- och fondförsäkringsmarknad. Codan Liv & Pension har förutsättningar att växa med lönsamhet och på så sätt bidra till SEB:s resultat, både i sig självt och genom att förstärka SEB:s befintliga verksamhet i Danmark, inte minst genom en stark plattform för distribution, säger Anders Mossberg, VD SEB Trygg Liv.
 
Den 24 juni annonserade SEB att man tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Codan Liv & Pension till ett pris av 2,7 miljarder danska kronor (3,4 miljarder svenska kronor) plus ett belopp motsvarande det egna kapital genererat under perioden 1 januari 2004 och 30 september 2004. Förvärvet har kunnat verkställas i och med att EU:s konkurrensmyndigheter och Finansinspektionen i Danmark sedan dess godkänt affären.
 
Per Klitgård kvarstår som VD i Codan Liv & Pension. Övrig personal följer också med i övertagandet plus vissa personer från tidigare gemensamma funktioner med Codan, förre ägaren. Under en övergångsperiod kommer Codan att leverera vissa tjänster till Codan Liv & Pension enligt ett avtal om övergripande servicenivå (master service level agreement). Dessutom har ett distributionsavtal tecknats mellan parterna, som säkerställer ett nära samarbete framöver med att sälja varandras försäkringar.
 
 
Codan Liv & Pension är det fjärde största livförsäkringsbolaget i Danmark med en marknadsandel på cirka 9 procent. Bolaget har 300.000 kunder och cirka 400 anställda. Codan Liv & Pensions verksamhet består till största delen av traditionell försäkring i ett vinstutdelande bolag, men fondförsäkring utgör en växande andel av affären. Bolaget levererade 2003 ett resultat efter skatt på 328 miljoner danska kronor. Förvaltat kapital uppgick till 59 miljarder danska kronor.
 
 
SEB Trygg Liv ingår i SEB-koncernen och är Sveriges största aktör på fondförsäkringsmark-naden med en marknadsandel på över 30 procent. Bolaget erbjuder privatpersoner och företag ett komplett sortiment av livförsäkringar inom sparande, placering och riskförsäkring. SEB Trygg Liv hade innan köpet av Codan Liv & Pension 1,2 miljoner kunder i Sverige, Danmark, Storbritannien och Irland och 750 anställda. 2003 uppgick SEB Trygg Livs rörelseresultat till 149 Mkr och förvaltat kapital till 228 miljarder svenska kronor.