Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Beslut om återköp av egna aktier

Den 1 april 2004 beslöt den ordinarie bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier för att skapa en mer effektiv kapitalhantering för SEB. I enlighet med detta har styrelsen beslutat att över Stockholmsbörsen förvärva högst 20.000.000 aktier av serie A och/eller serie C dock maximalt till en sammanlagd köpeskilling om 2.300.000.000 kronor. Förvärven kan ske under tiden fram till den ordinarie bolagsstämman 2005.
 
Återköpen, som påbörjas idag, skall ske inom den s.k. spreaden och avslut kommer att rapporteras via Stockholmsbörsen i enlighet med gällande regler. Dessutom kommer SEB:s webbplats (www.sebgroup.com) att uppdateras löpande.
 
Det totala antalet aktier i SEB uppgår till 704 557 680, varav 673 784 123 aktier av serie A och 30 773 557 aktier av serie C. Banken har sedan tidigare 19.400.000 egna aktier av serie A som säkring för utestående personaloptionsprogram.
 
 
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern med för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och drygt 4 miljoner kunder, varav 1,6 miljoner internetkunder. Den 31 december 2003 uppgick koncernens balansomslutning till 1 279 miljarder kronor och förvaltat kapital till 822 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 18 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com