Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Annika Falkengren VD i SEB 1 januari 2006

  • Styrelsen för SEB har utsett Annika Falkengren (Bolin) till verkställande direktör och koncernchef från den 1 januari 2006.
  • Nuvarande VD och koncernchef Lars H Thunell kommer att gå i pension 2006.
  • Annika Falkengren lämnar posten som chef för division Corporate & Institutions den 9 februari 2005 för att fram till tillträdandet koncentrera sig på arbetet som ställföreträdande koncernchef.
  • Magnus Carlsson, ställföreträdande chef för Corporate & Institutions, blir ny chef för divisionen. Magnus Carlsson utses också till vice VD och tar plats i SEB:s verkställande ledning.
  • Nils-Fredrik Nyblæus, vice VD med ansvar för koncernstaber och IT sedan januari 2004, tillträder såsom tidigare meddelats också tjänsten som Chief Financial Officer i samband med att nuvarande CFO Lars Lundquist går i pension i januari 2005.
 
Annika Falkengren är född 1962 och anställd i SEB sedan 1987. Hon är för närvarande vice VD och ställföreträdande koncernchef, chef för Corporate & Institutions sedan 2001 samt chef för Merchant Banking sedan 2000.
 
Under Annika Falkengren ledning har Corporate & Institutions utvecklat SEB:s position som Nordens ledande bank för stora företagskunder och institutioner, med topplaceringar i ett flertal internationella kvalitets- och marknadsundersökningar.
 
-        Annika har gjort en mycket framgångsrik insats som chef för Corporate & Institutions som har levererat halva SEB:s resultat kvartal efter kvartal. Samtidigt har risknivån hållits låg. Det är en bra grund för att utveckla den starka position med goda resultat och mer nöjda kunder som koncernen uppnått under nuvarande koncernchef Lars H Thunell, säger styrelsens ordförande Jacob Wallenberg.
 
-        Att Annika under mitt avslutande år som koncernchef frigörs för koncernövergripande affärsfrågor är positivt och lägger grunden för ett väl genomfört överlämnande  av VD-skapet vid nästa årsskifte, säger Lars H Thunell, SEB:s VD och koncernchef.
 
 
-        Jag ser fram emot att ta mig an uppgiften att fortsätta utveckla SEB för framtiden. Jag  känner starkt för SEB och är stolt över utnämningen. Det känns också som ett privilegium att få ett år för att fördjupa mina kunskaper om affären och våra kunder innan jag övertar det operativa ansvaret, säger Annika Falkengren, ställföreträdande koncernchef i SEB.
 
-        Magnus Carlsson har under sina år som ställföreträdande divisionschef i hög grad bidragit till Corporate & Institutions starka position. Vi har arbetat som ett team under många år och Magnus långa och gedigna bankerfarenhet borgar för fortsatta framgångar för divisionen, fortsätter Annika Falkengren
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland, Baltikum och Polen. SEB har drygt 5 miljoner kunder, varav 1,8 miljoner internetkunder. Den 30 juni 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 404 miljarder kronor och förvaltat kapital till 858 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.