Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Till redaktionerna

Nationalekonomer
Klas Eklund - Chefekonom
Tel: 070 - 763 80 88
Håkan Frisén - Chef ekonomisk analys
Tel: 070 - 763 80 67
Robert Bergqvist - Analyschef, valutor
Tel: 070 - 445 14 04
 
Valuta och räntehandel
Anders Johnsson - Global chef, räntor och valutor 
Tel: 070 - 772 31 20
Henrik Mitelman - Ränteanalys
Tel: 070 - 772 30 18
 
Aktiemarknadsfrågor
Martin Guri Tel: 070 - 763 69 32
 
Privatekonomi
Gunilla Nyström Tel: 070 - 762 15 34
 

 
Med vänlig hälsning,
 
Gunilla Wikman
Koncerninformationschef
070-763 81 25