Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator

SEB:s boprisindikator för december visar att hushållen blivit lite mindre optimistiska om prisutvecklingen på villor och bostadsrätter. Den genomsnittliga prisökningen uppskattas till drygt 3 procent. Synen på prisutvecklingen skiljer sig dock åt mellan olika landsändar. Optimismen är exempelvis mycket större i Skåne än i Stockholm.
 
Hushållen fortsätter att vara positiva till rörlig ränta. Endast 7 procent av dem som har lån med rörlig ränta tror att de kommer att binda räntan inom den närmaste tremånadersperioden.
 
Av de tillfrågade tror nu 64 procent att bostadspriserna skall stiga det närmaste året, som kanatt jämföras med 69 procent i november. Att siffran sjunkit beror sannolikt på aviserade avgifts-och skattehöjningar i kombination med stigande arbetslöshet. Många hushåll har blivit medvetna om att de kan komma att få mindre pengar i plånboken nästa år.
 
I Stockholm, är det nu bara 52 procent som tror på stigande bostadspriser, att jämföras med 75 procent i Skåne. En förklaring till skillnaden är sannolikt att bostadspriserna på senare tid fortsatt att stiga kraftigt i Skåne samtidigt som priserna stagnerat i Stockholm, säger SEB:s privatekonom, Gunilla Nyström.
 
Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån.
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell bankgrupp för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 672 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och drygt 4 miljoner kunder, varav 1,5  miljoner internetkunder. Den 31 december 2002 uppgick koncernens balansomslutning till 1 241 miljarder kronor och förvaltat kapital till 742 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 19 000 anställda. Läs mer om SEB på www.seb.net.