Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Trygg Liv sänker återbäringsräntan

Sänkningen av återbäringsräntan påverkar inte det garanterade värdet (där inbetalda premier ingår) i försäkringarna, som fortsätter att förräntas med den garanterade räntan om 3 eller 4 procent, före skatt och avgifter.
 
  • Avkastningen på tillgångarna i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv är fortsatt låg beroende på kapitalmarknadernas utveckling. Det gör att den kollektiva konsolideringsgraden, som per den sista april var 89 procent, fortfarande ligger under målet 105-115 procent. Sänkningen av återbäringsräntan görs för att bidra till en snabbare återhämtning av konsolideringsgraden, säger Harald Nöjd, chefaktuarie på SEB Trygg Liv.
 
Att den kollektiva konsolideringsgraden ligger under 100 procent innebär att marknadsvärdet på försäkringstagarnas tillgångar är lägre än det värde som står angivet på försäkringstagarnas värdeuppgifter. Enligt Gamla Livförsäkrings-aktiebolagets konsolideringspolicy ska målet för den kollektiva konsolideringen nås inom tre år från det att målet underskreds. Av den perioden återstår cirka ett år.
 
Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv är ett av marknadens mest solventa bolag med en solvensgrad per 30 april på 148 procent. Det innebär att bolaget har tillgångar som överstiger värdet av de garanterade utfästelserna till försäkringstagarna med 48 procent.
 
Återbäringsräntan i Nya Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv ligger tills vidare kvar på 1 procent.