Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Trygg Liv frångår "Allan-regeln"

Den så kallade Allan-regeln har varit ett slags praxis i branschen. Den har inneburit att man inte sänkt utbetalningarna även om försäkringens värde utvecklats sämre än den prognos som låg till grund för utbetalningarna. Det har lett till att utbetalningarna under en period varit för höga.
Det i sin tur har inneburit en orättvis fördelning i försäkringskollektivet mellan de försäkringstagare som har sin försäkring under utbetalning och de som fortfarande sparar i sin försäkring.
 
Med den långa börsnedgång vi erfarit, med låg avkastning och svag utveckling av försäkringens värde, blir problemet uppenbart. Skälet till att vi nu frångår Allan-regeln är att bidra till en rättvisare fördelning mellan försäkringstagarna, säger Anders Mossberg, vd SEB Trygg Liv.
 
Att Allan-regeln avskaffas innebär att utbetalningarna kommer att sänkas med i genomsnitt 6 procent. Sänkningen träder i kraft på försäkringarnas årsförfallodag, vilka inträffar löpande under de närmaste 12 månaderna.
 
Obeservera: Att frångå Allan-regeln ska inte förväxlas med en så kallad engångs-reallokering. Vid en reallokering skrivs värdet på försäkringen ned. I detta fall justeras i stället nivån på utbetalningarna så att de grundar sig på försäkringens befintliga värde enligt värdeuppgiften. Det sker alltså ingen förändring för försäkringar som inte är under utbetalning.
Utbetalningarna består av två delar: 1) försäkringsbeloppet som motsvaras av försäkringens garanterade värde och därmed är garanterat; 2) tilläggsbeloppet som baseras på försäkringens överskottsandel/allokerad återbäring och inte är garanterat. Det är tilläggsbeloppet som nu sjunker. Utbetalningarna kan aldrig bli lägre än det garanterade försäkringsbeloppet.