Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB BoLån AB

SEB BoLån AB redovisar för år 2002 ett rörelseresultat på 1.390 Mkr (1.287 Mkr).
 
Utlåningen till privatmarknadskunder från SEB BoLån AB ökade med 12,3 miljarder kronor. Vår marknadsandel på privata bostadskrediter var 13,4 procent vid utgången av december 2002 jämfört med 13,1 procent föregående år. Den totala kreditvolymen för SEB BoLån AB ökade med 8,2 miljarder kronor. Ett förbättrat räntenetto, högre utlåningsvolymer och minskade kostnader har bidragit till det ökade rörelseresultatet.
 
Det positiva resultat av kreditförluster är hänförligt till upplösning och återvinningar av tidigare reserveringar för förluster.
 
Balansomslutningen uppgick per årsskiftet till 135,1 miljarder kronor (124,6 miljarder kronor). Kapitaltäckningsgraden uppgick till 9,32 procent (8,38 procent).
 


Resultat (Mkr)
2002
2001
    Övriga uppgifter
2002
2001
                 
  Räntenetto
1.323
1.255
    Utlåning till    
  Övriga intäkter
42
39
    Allmänheten ( Mkr)
125.701
117.486
                 
  Summa rörelseintäkter
1.365
1.294
    Antal lån
317.962
301.296
  Kostnader
-18
-21
         
            ROE
27,19 %
28,55 %
  Resultat före kreditförluster
1.347
1.273
         
                 
  Kreditförluster
43
14
         
                 
  Rörelseresultat
1.390
1.287