Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Räntesparandet dominerar nu hushållens finansiella tillgångar

- Det är en tydlig trend att hushållen drar ner risken i sitt nysparande och i stor utsträckning väljer räntebärande placeringar. Eftersom de finansiella tillgångarna omfattar sparande som hushållen behöver såväl på kort som på lång sikt tycker jag att det är en utveckling i rätt riktning. Den buffert som hushållen behöver för oförutsedda utgifter bör definitivt placeras med låg risk, säger Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom.
 
- En god plånboksutveckling för hushållen under 2002 kombinerat med sjunkande räntor har medfört att ökningstakten på utlåningen har fortsatt ligga på en hög nivå. Sedan toppnotering i december 2001 har dock ökningstakten successivt mattats. Under 2003 då skattehöjningar etc. kommer att pressa hushållen är det sannolikt att ökningstakten i utlåningen kommer att avta ytterligare.
 
Svenskarnas sparandestock, inklusive bostäder, uppgick den 31 december till 4 771 miljarder kronor, en ökning med 112 miljarder eller 2,4 procent jämfört med föregående kvartal. Jämfört med fjärde kvartalet 2001 är det en minskning med 4,3 procent. Nysparandet uppgick till 9 miljarder kronor och värdeökningen därmed 103 miljarder, främst genom under oktober och november återhämtade aktiekurser. Det största nysparandet skedde inom fondförsäkring och privatobligationer: 4 respektive 3 miljarder kronor. Trygghetssparandets andel, dvs försäkringar och premiepensionssparande, av hushållens totala finansiella tillgångar uppgår till drygt 40 procent.
 
SEB är fortsatt störst på sparandemarknaden med en marknadsandel på 16,0 (15,8) procent, följt av Föreningssparbanken som har 15,3 (15,0) procent. Därefter kommer Skandia med 12,7 (12,7) procent och Handelsbanken 12,5 (12,6) procent , Nordea 10,9 (10,9) procent, AMF 8,3 (8,4) och Länsförsäkringar 5,5 (5,4) procent.