Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nomineringskommitté för Skandinaviska Enskilda Banken utsedd

I enlighet med beslut vid Skandinaviska Enskilda Bankens bolagsstämma den 9 april 2003 meddelas härmed de representanter som utsetts av de fyra största aktieägarna att under styrelseordförandens ledning tillsammans arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut.
 
Representanter:
 
Hans Mertzig, Trygg-Stiftelsen
Ramsay Brufer, Alecta
Torgny Wännström, AFA Försäkring
samt Jacob Wallenberg, Investor
 
Ordinarie bolagsstämma för Skandinaviska Enskilda Banken kommer att hållas torsdagen den 1 april 2004.
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell bankgrupp med tyngdpunkten på större företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 672 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och totalt 4 miljoner kunder, varav 1,5 miljoner internetkunder. Den 31 december 2002 uppgick koncernens balansomslutning till 1 241 miljarder kronor och förvaltat kapital till 742 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 18 000 anställda. Läs mer om SEB på www.seb.net.