Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Inbjudan till presskonferens

Sparbarometern visar hur det svenska sparandet utvecklats under fjärde kvartalet 2002 och hur det fördelar sig mellan de olika sparformerna. Hushållens tillgångar och skulder redovisas liksom ny upplåning. Sparbarometern har i likhet med föregående kvartal kompletterats med en uppskattning av värdet på hushållens bostäder.
 
SEB fortsätter att som enda aktör redogöra för marknadsandelarna för de största aktörerna på sparandemarknaden och hur de förändrats sedan föregående kvartal.
 
Gunilla Nyström SEB:s privatekonom, presenterar Sparbarometern.
 
Tid: tisdag 25 februari kl. 10.30
Plats: SEB Trygg Liv, Fleminggatan 18, Stockholm
 
Välkomna!