Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Inbjudan till presskonferens

Sparbarometern visar hur de svenska hushållens sparande utvecklats under första kvartalet 2003. Dessutom presenteras en ny undersökning gjord i samarbete med Demoskop, som bl.a. visar hushållens förväntningar på hur bostadspriserna kommer att utvecklas framöver.
 
Sparbarometern innehåller fördelningen mellan olika sparformer, hushållens tillgångar och skulder, ny upplåning, en uppskattning av värdet på hushållens bostäder samt marknadsandelar för hur sparandet fördelar sig mellan de största aktörerna.
 
Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom, presenterar Sparbarometern och den nya undersökningen.
 
Tid: fredag 23 maj kl. 10.30
Plats: SEB, Sergels Torg 2, Stockholm
 
Välkomna!