Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Hushållens nysparande under 2003 slår rekord

Börsuppgången har lockat tillbaka hushållen till aktiesparande. Men bankkonto och kort räntefond är också fortsatt populära. Bostadsutlåningen fortsätter att öka i snabb takt trots att prisutvecklingen har mattats av. Det låga ränteläget har sannolikt lockat hushållen att låna på sina bostäder till konsumtion, säger Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom.
 
Med tanke på hushållens stabila balansräkning är läget inte oroande.
 
Nysparandet under de nio första månaderna 2003 uppgick till 98 miljarder kronor, exklusive insättningar till premiepensionen. Det är en ökning från motsvarande period föregående år med 26 procent. Bankinlåning står för 42,5 miljarder, försäkring för 23,9, fonder för 28,0 och övrigt för 3,6 miljarder kronor.
 
SEB är fortsatt störst på sparandemarknaden med en marknadsandel på 15,9 (15,9) procent, följt av Föreningssparbanken som har 15,4 (15,4) procent. Därefter kommer Handelsbanken, som flyttar upp en placering, 12,3 (12,3) procent, Skandia 12,2 (12,4) procent, Nordea 10,7 (10,7) procent, AMF 8,3 (8,6) och Länsförsäkringar 5,6 (5,6) procent.