Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens nysparande det största på flera år

Börsens vändning har fått hushållen att vädra morgonluft. Första halvåret i år har hushållen återvänt till aktiefonder. Hushållens optimistiska syn återspeglar sig också i hur man tror att bostadspriserna kommer att utvecklas framöver. Den Boprisindikator som vi tar fram i samarbete med Demoskop visar att fler än tidigare räknar med att priserna ska stiga och att man också förväntar sig större prisökningar än tidigare, säger Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom.
 
Det är inte bara nysparandet som ligger på en hög nivå. SEB:s Sparbarometer för andra kvartalet 2003 visar att detsamma gäller ökningstakten i utlåningen.
 
Under andra kvartalet 2003 ökade lånen med drygt 30 miljarder kronor, exklusive studielån. Det är den högsta siffran sedan SEB började publicera Sparbarometern. Merparten av upplåningen avser bostadsfinansiering. Eftersom de bundna bolåneräntorna stigit kraftigt under sommaren kan det bidra till att ökningstakten i utlåningen sannolikt dämpas något framöver, säger Gunilla Nyström.
 
Nysparandet under första halvåret 2003 uppgick till 85 miljarder kronor. Det är en ökning från motsvarande period föregående år med 8 procent. Bankinlåning står för 26,5 miljarder, försäkring för 21,1, fonder för 14,7, PPM för 20,7 och övrigt för 2 miljarder kronor.
 
SEB är fortsatt störst på sparandemarknaden med en marknadsandel på 15,9 (15,9) procent, följt av Föreningssparbanken som har 15,4 (15,2) procent. Därefter kommer Skandia med 12,4 (12,5) procent och Handelsbanken 12,3 (12,3) procent , Nordea 10,7 (10,7) procent, AMF 8,6 (8,4) och Länsförsäkringar 5,6 (5,4) procent.