Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållen tror på högre bostadspriser

Hushållen fortsätter att vara positiva till rörlig ränta. Endast 10 procent av dem som har lån med rörlig ränta tror att de kommer att binda räntan inom den närmaste tremånadersperioden.
 • I juli månad trodde 54 procent av de tillfrågade på stigande bostadspriser. Därefter har andelen optimister ökat successivt och i oktobermätningen trodde hela 65 procent på stigande bostadspriser. De regionala skillnader i prisutvecklingen på bostäder som märkts på senare tid, med högre prisökningar i landet som helhet än i stockholmsområdet, avspeglar sig också i synen på prisutvecklingen framåt. Stockholmarna är lite mindre optimistiska än landet som helhet. Bland tillfrågade stockholmare räknar 54 procent med att priserna på bostäder kommer att öka det närmaste året, säger Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom.
  • Att så få avser att binda sina räntor inom den närmaste tremånadersperioden är inte förvånande utan får ses i ljuset av att de flesta som trivs med bunden ränta redan har passat på att binda tidigare i år när ränteläget varit så lågt, säger Gunilla Nyström.
  Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån.
   
   
  SEB är en nordeuropeisk finansiell bankgrupp med tyngdpunkten på större företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 672 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och totalt 4 miljoner kunder, varav 1,3 miljoner internetkunder. Den 31 december 2002 uppgick koncernens balansomslutning till 1 241 miljarder kronor och förvaltat kapital till 742 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 19 000 anställda. Läs mer om SEB på www.seb.net