Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Enskilda Securities blir helägt dotterbolag till SEB

SEB har tecknat avtal med Orkla om att förvärva Orklas andel på 22,5 procent i fondkommissionären Enskilda Securities. Därmed blir Enskilda Securities ett helägt dotterbolag till SEB.
 
Orkla erhåller 807 Mkr (689 miljoner norska kronor) för den 22,5-procentiga andel, som bolaget fick i ersättning när SEB förvärvade den norska fondkommissionären Orkla Finans (Fondsmegling) under 2000. SEB har utnyttjat en option att köpa tillbaka Orklas andel.
 
- Den ursprungliga uppgörelsen med Orkla syftade till att etablera en stark närvaro i Norge. Detta mål är nu uppnått och vi kommer att fortsätta att utveckla vår norska verksamhet. Investment banking fortsätter att vara ett prioriterat område för SEB, säger Annika Bolin, vice VD i SEB och styrelseordförande i Enskilda Securities.
 
- Orklas investering i Enskilda Securities var av finansiell karaktär. Vi inriktar oss nu på verksamheten inom dotterbolaget Orkla Finans, som fokuserar på rådgivning och tjänster inom kapitalförvaltning, försäkringsmäkleri och pensionsplanering, säger Finn Jebsen, VD för Orkla.
 
Den norska verksamheten kommer inom sex månader att byta namn till Enskilda Securities.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell bankgrupp med tyngdpunkten på större företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 675 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och totalt 4 miljoner kunder, varav drygt en miljon internetkunder. Den 31 december 2002 uppgick koncernens balansomslutning till 1 241 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.seb.net.
 
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Wikman, koncerninformationschef SEB, tel 08-763 8125, 070 763 8125
Per Anders Fasth, chef Group Investor Relations, tel 08-763 9566, 070-573 4550