Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Delårsrapport januari-juni 2003

Ökade affärsvolymer och stärkta marknadspositioner
  • Rörelseresultatet för andra kvartalet, 1 973 Mkr, var bättre än för de föregående fyra kvartalen
  • Rörelseresultatet för årets sex första månader inklusive pensionsavräkning minskade med 6 procent till 3 765 Mkr, medan resultatet exklusive pensionsavräkning ökade med 1 procent till 3 447 Mkr
  • Kostnaderna för första halvåret minskade med 6 procent
  • Kreditförlusterna var fortsatt låga
  • Räntabilitet på eget kapital uppgick till 11,6 procent (12,3) och vinst per aktie till 3:80 kronor (3:88).
 
Fullständig rapport inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk