Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s konjunkturrapport

SEB:s konjunkturrapport - Sverige får inte det riktiga lyftet
 
Världsekonomin har återhämtat sig snabbare än väntat. Men riskbilden har blivit mer problematisk, med sviktande börser, höga oljepriser och krig i Mellanöstern. Även en svensk återhämtning är på väg, men tillväxten tar inte riktigt fart. Det är huvudbudskapen i SEB:s konjunkturrapport Nordic Outlook som publicerades i dag.
 
Tillväxtprognosen för USA höjs till 2,4 procent, efter en stark inledning av 2002. Senare i år dämpas tillväxten när hushållen inte längre får stimulans av fallande ränta och näringslivets lagerinjektion försvinner. Nästa år växer USA drygt 3 procent. Även Europa är på väg upp, men Tyskland bromsar. ECB börjar höja räntan i sommar för att få ned inflationen under 2 procent; reporäntan höjs med 75 punkter till 4 procent i år.
 
Den svenska konjunktursvackan blev mild. Men återhämtningen får ingen riktig fart: Telekomkrisen, en mindre expansiv ekonomisk politik samt starkare krona bromsar uppgången. Sveriges BNP ökar med 1,5 procent i år och med 2,5 procent nästa år; det senare är en nedjustering med en halv procentenhet jämfört med NO i mars.
 
Inflationen sjunker när fjolårets höjningar på olja och livsmedel faller ur statistiken samt genom att produktiviteten gradvis stiger och kronan stärks. Riksbanken kan därför avvakta efter vårens räntehöjningar; efter sommaren återupptas höjningarna. Reporäntan stiger till 5 procent nästa år.
 
EMU-spåret ligger fast. Vid halvårsskiftet 2003 ansluts kronan till ERM. På vägen dit stärks kronan mot anslutningskursen 8,60 mot euron.
 
Ekonomiskt-politiskt närmar sig Sverige ett nytt vägskäl. I huvudprognosen dämpas inflationen, och överhettning hålls på avstånd. Men situationen är inte utan risker. Både lönebildningen och finanspolitiken visar bekymmersamma signaler. Kompensations-tänkandet tycks vara på väg tillbaka i lönekraven. A-kassan höjs, samtidigt som nästa års planerade inkomstskattesänkning kanske torkar inne. Det ger en doft av 80-tal, med mindre tillväxtbefrämjande ekonomisk politik och risk för lönespiral.
 
Nyckeltal för Sverige  
Årlig procentuell förändring            
 


 
 
 
2001
2002
2003
BNP
 
 
1,2
1,5
2,5
Arbetslöshet (%)
 
4,0
4,2
4,1
 
Underliggande inflation
 
2,8
2,7
2,1
 
Offentligt saldo (% av BNP)
 
 
4,8
1,4
1,6
Reporänta (dec)
 
3,75
4,50
5,00
 
Växelkurs, EUR/SEK (dec)
 
9,44
8,70
8,53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktpersoner: Klas Eklund 08 763 8088, Håkan Frisén 08 763 8067