Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Trygg Liv stödjer Stadsmissionens Bostället

SEB Trygg Liv har tecknat ett treårigt avtal med Stadsmissionen om att stötta Bostället i Stockholm med cirka 200.000 kronor per år
 
Bostället är ett trappstegsboende för hemlösa som syftar till att de hemlösa genom boendet ska få stöd i att förändra sin situation för att på sikt klara ett eget boende.
 
Genom att gå in som projektpartner i Bostället vill SEB Trygg Liv göra en samhällsinsats och bidra till att hjälpa en utsatt grupp. Samarbetet med Stadsmissionen ska också vara ett sätt för SEB Trygg Liv att vidga medarbetarnas referensramar. Under projektets gång kommer de anställda ges möjlighet att göra en insats för Stadsmissionen.
 
- Samhällets skyddsnät har förändrats och i vissa fall har det blivit sämre, säger Viveka Hirdman-Ryrberg, produktchef och ansvarig för välfärdsfrågor på SEB Trygg Liv. Bostället är ett exempel på hur man genom ett helt nytt synsätt successivt bidrar till en ökad trygghet och plattform för den enskilda individen. Vi vill, liksom Stadsmissionen vara ett komplement till samhället på områden där det offentliga systemet inte riktigt räcker till.
 
- Det är mycket värdefullt att näringslivet engagerar sig långsiktigt för Stadsmissionen, säger Staffan Hellgren, direktor på Stockholms Stadsmission. Vår organisation är beroende av gåvor. När ett företag väljer ett flerårigt samarbete med oss är vår hjälpverksamhet till viss del ekonomiskt säkrad en lång tid framöver. Det leder till ökad trygghet för våra hjälpbehövande gäster.
 
Stockholms Stadsmission är en ideell organisation som i snart 150 år har arbetat för att minska lidande och nöd. Verksamheten är indelad i tre områden: Hemlöshet/missbruk, Hjälpsökande och Ungdomar/utbildning.
 
För ytterligare information, kontakta:
Viveka Hirdman-Ryrberg, ansvarig för välfärdsfrågor SEB Trygg Liv,
tel 08-785 11 50, 070-550 35 00
 
Anna Selberg, informationschef SEB Trygg Liv, tel 08-785 11 46, 070-763 81 54
 
Johanna Hemming, Stockholms Stadsmission, ansvarig näringslivskontakter,
tel 08- 787 86 22, 070-515 40 02
 
Cathrin Bergenstråhle, Stockholms Stadsmission, chef marknad/samhälle,
tel 08-787 86 13, 070-370 13 72