Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB samordnar stordatordriften och sparar 4 miljoner euro

SEB har samordnat sin stordatordrift genom att flytta den stordator som används för den tyska verksamheten och som tidigare stod i Frankfurt till Stockholm. Genom samordningen sänks de årliga IT-driftskostnader med runt 4 miljoner euro
 
-Besparingen är relaterad till lägre kostnader för inköp av hård- och mjukvara, dagliga driftskostnader, lägre kostnader för licenser och minskade personalkostnader, säger Conny Hjalmarsson, chef för SEB IT Service, SEB:s dotterbolag för IT-drift.
 
Detta är ett första steg för att ta tillvara globala synergier på IT-sidan inom SEB-koncernen. Samarbetet fortsätter nu för att skapa stordriftsfördelar och besparingar för andra delar av IT-driften.
 
-Förberedelserna för samordningen har varit omfattande eftersom lösningen ligger i IT-teknikens framkant, berättar Conny Hjalmarsson. Förändringen genomfördes i stort sett utan avbrott för kunderna, det vill säga flytten har skett under normal produktion och allt har fungerat som det ska.
 
SEB är en bankkoncern med tyngdpunkten på större företag, institutioner och privatpersoner i norra Europa. Per den 30 juni 2002 hade SEB 675 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och totalt 4 miljoner kunder, varav 1,2 miljoner e-bankskunder. Vid samma tidpunkt uppgick koncernens balansomslutning till 1 206 miljarder kronor och förvaltat kapital var 786 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgick till drygt 20 000. Läs mer om SEB på www.seb.net.
 
För ytterligare information kontakta gärna:
Conny Hjalmarsson, VD SEB IT Service, SEB:s dotterbolag för IT-drift, tel 08-639 28 58
Cajsa Renman, Informationchef SEB IT Service, tel 08-639 31 09, mobil 070-639 31 09