Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB presenterar Sparbarometern för andra kvartalet 2002

Nytt för detta kvartals Sparbarometer är att den kompletterats med en uppskattning av värdet på hushållens bostäder.
 
Sparbarometern visar hur det svenska sparandet utvecklats under andra kvartalet 2002 och hur det fördelar sig mellan de olika sparformerna. Hushållens tillgångar och skulder kommer att redovisas liksom ny upplåning.
 
SEB fortsätter att som enda aktör redogöra för marknadsandelarna för de största aktörerna på sparandemarknaden och hur de förändrats sedan föregående kvartal.
 
Gunilla Nyström SEB:s privatekonom, presenterar Sparbarometern.
 
Tid: torsdag 19 september kl. 11.00
Plats: SEB Trygg Liv, Fleminggatan 18, Stockholm
 
 
Välkomna!
 
Anna Selberg
Informationschef SEB Trygg Liv
Tel 08-785 11 46, mobil  070-763 81 54