Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Kort förvärvar Eurocard i Norge

SEB Kort har förvärvat 100 procent av aktierna i Europay Norge AS för en miljard norska kronor. Europay Norge äger rätten till varumärket Eurocard i Norge och är verksamt inom egen kortutgivning, inlösenverksamhet samt bankservice.
 
- SEB har vuxit i Norden, Tyskland och Baltikum under senare år. SEB:s strategi är att utnyttja potentialen på dessa marknader genom organisk tillväxt, men också genom kompletterande förvärv inom existerande affärsområden. Vår kortverksamhet är stabil och lönsam och det här förvärvet tillför värde för SEB, säger Fleming Carlborg, vice VD i SEB och chef för division Nordic Retail & Private Banking.
 
- Betalnings- och kreditkortsbranschen blir allt mer global. Efter konsolideringen på kortmarknaden är det bara de ledande varumärkena som förblir lönsamma. Den internationella konkurrensen ökar och kunderna vill ha kort som är gångbara över gränserna. SEB Kort är ett verkligt nordiskt företag med verksamheter i alla länder i Norden, säger Synnöve Trygg, VD för SEB Kort. Genom den här affären stärker SEB Kort sin position som ledande kreditkortsföretag i Norden.
 
- SEB Kort blir nu en ledande kortutgivare i Norge med Diners Club, MasterCard och Eurocard i produktportföljen, säger Tine Wollebekk, chef för SEB Kort Norge. Det här förvärvet är en spännande affärsmöjlighet för oss. Våra kunder får tillgång till ett bredare sortiment och vi kommer att öka vår effektivitet. Vi får också styrkan att fortsätta utveckla vår infrastruktur på ett sådant sätt att vi kan fortsätta att ligga i framkanten visavi våra kunder.
 
Säljarna av Europay Norge är sex norska banker: Fokus Bank, Den Norske Bank, Nordea Norway, Nordlandsbanken, Romsdals Fellesbank och Sparebank 1-Gruppen. Försäljningen har genomförts via en strukturerad process.
 
SEB räknar med att överta det operativa ansvaret för
företaget i slutet av 2002 eller i början av 2003 och att fullt ut integrera Europay Norges verksamhet i SEB Kort Norge. Förvärvet beräknas ha en neutral eller positiv inverkan på SEB:s vinst per aktie efter avdrag för goodwill och justerat för omstruktureringskostnader från det första hela verksamhetsåret och kommer därefter att ge ett ökande positivt bidrag.
 
Transaktionen förutsätter godkännande från den norska och svenska finans-inspektionen samt den norska konkurrensmyndigheten.
 
Pressträff hålls på Grand Hotel, Oslo, Karl Johans gate 31, 7 tr, i "Hambrosalen"
kl. 11.00 med Fleming Carlborg, Synnöve Trygg och Tine Wollebekk. Det är också möjligt att lyssna på pressträffen genom att ringa tel.nr. +47 23 00 04 00 ( utifrån andra länder), 800 80 119 ( från Norge) lösenord är "SEB Kort telefon konferens".
 
En power-point-presentation av affären finns tillgänglig kl. 11.00 på www.seb.net; där också mer information om SEB i Norge finns.
 
För ytterligare information kontakta:
 
Fleming Carlborg, vice VD SEB och chef för Nordic Retail & Private Banking,
070-591 19 13
 
Synnöve Trygg, VD SEB Kort AB, 070-523 23 03
 
Sten Törnsten, informationschef Nordic Retail & Private Banking, 070-6296097
 
För information om SEB:s övriga aktiviteter i Norge kontakta Bjarte Böe, chef för SEB i Norge, +47 22 82 70 04
 
Gunilla Wikman, koncerninformationschef, 08- 763 81 25
 
Per Anders Fasth, chef Investor Relations, 08-763 95 66
 
Bakgrundsinformation
 
Fakta om Europay
 
Europay Norge (EPN) består av tre delar: egen kortutgivning, inlösenverksamhet och kortadministration.
 
 
  • Egen kortutgivning - 185 000 Eurocard.
  • Inlösenverksamhet för MasterCard och Maestro i Norge i avtal med 45 000 detaljhandlare.
  • Kortadministrationstjänster för norska banker - ett område som vuxit snabbt och vid utgången av 2001 omfattade avtal med 120 banker och över 1,6 miljoner MasterCard och Maestro-kort.
 
 
Den totala försäljningsvolymen uppgick till 18 miljarder norska kronor under 2001.
 
EPN har 150 anställda och leds av Per Kvaernmo.
 
Fakta om SEB Kort Norge
 
SEB Kort Norge verkar sedan tidigare inom Diners Club International och MasterCards internationella nätverk. SEB Kort Norge har utfärdat cirka 239 000 kort i Norge, varav 195 000 Diners Club och 44 000 MasterCards (Globecards).
 
SEB Kort erbjuder avancerade integrerade kort- och betalningslösningar till företagsmarknaden och räknar många större norska företag bland sina kunder. SEB Kort erbjuder också företagsspecifika kort för flera norska företag. SEB Kort har cirka 100 anställda och leds av Tine Wollebekk.
 
Fakta om SEB Kort
 
SEB Kort är ett helägt dotterbolag inom SEB-koncernen med företag i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Vid utgången av 2001 hade SEB Kort utfärdat cirka 2,4 miljoner kort, varav drygt 1,8 miljoner i Sverige. Totalt har SEB Kort inlösenavtal med cirka 160 000 försäljningsställen runt om i Norden. Omsättningen 2001 uppgick till 130 miljarder kronor och de utstående krediterna till 6,6 miljarder. Bolaget har cirka 625 anställda.
 
I Norden har SEB Kort exklusiv franchise-rätt till varumärket Diners Club. I Sverige har företaget exklusiv rätt till Eurocard. Företaget ansvarar också för flera företagsspecifika kort, t ex Statoils kort i Sverige och det kombinerade Diners Club/SAS Eurobonus-kortet.
 
En viktig del av SEB Kort utgörs av Euroline, ett teknologiskt avancerat inlösensystem.
 
SEB i Norge (utöver SEB Kort)
 
SEB startade verksamhet i Norge 1981, då banken öppnade ett representantkontor i Oslo. Från 1994 har SEB, som i dag har 220 anställda, haft en bred verksamhet i Norge:
 
SEB Merchant Banking
arbetar med företag och institutioner och erbjuder tjänster inom valuta- och räntehandel, betalningsförmedling, krediter, handelsfinansiering, värdepapperservice samt leasing och factoring. Bil-leasing erbjuds via det delägda (51 procent) Möller Bilfinans. Affärsområdet har 106 anställda i Norge.
 
Orkla Enskilda Securities
är SEB's investmentbank i Norge med 90 anställda som arbetar med aktiehandel, analys och rådgivning.
 
SEB Enskilda Banken,
med 23 anställda i Norge, är SEB's privatbank som erbjuder förmögenhetsförvaltning, fonder och rådgivning.
 
Allmänna fakta om SEB-koncernen
 
SEB är en nordeuropeisk bankkoncern med verksamhet i ett 20-tal länder med hemmamarknad i Sverige, övriga Norden, Tyskland och Baltikum. SEB:s tjänster riktar sig såväl till privatpersoner som till de största multinationella företagen. Vid halvårsskiftet 2002 hade SEB 19 400 anställda, varav cirka 9 500 i Sverige. SEB har totalt ca 4 miljoner kunder och 675 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum. Mer information om SEB finns på www.seb.net.