Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Fonder inför etiska restriktioner

Restriktionerna innebär att fonderna inte placerar i företag som kan associeras till rapporterade kränkningar av internationella normer gällande bl.a. mänskliga rättigheter, miljö, vapen, mutor och korruption. Bedömningen görs i samarbete med CaringCompany-Etikanalytikerna, som granskar fonderna enligt Global Ethical Standard®, GES®,.
 
Dessutom införs begränsningar avseende företag vars huvudsakliga verksamhet finns inom områdena vapen, tobak, alkohol och pornografi.
 
- Vi har mött en ökad efterfrågan på etiska placeringsalternativ framför allt från institutioner. Önskemålen gäller ofta att just GES® följs. Det är glädjande att allt fler vill ta etiska hänsyn i sina placeringar och det är därför en självklarhet för oss att öka vårt utbud av etiska fonder, säger Jan Palmberg, chef för SEB Fonder.
 
Ansökan om att införa etiska restriktioner på ytterligare fonder, dels för institutioner dels för allmänheten, är inlämnad till finansinspektionerna i Sverige respektive Luxemburg.
 
SEB Fonder har sedan tidigare tre ideella fonder för privatmarknaden: SEB Cancerfonden, SEB Östersjöfonden WWF och SEBs och Svenska Läkaresällskapets forskningsfond. Fonderna har etiska restriktioner vad gäller företag med kärnverksamhet i bl.a. tobaksindustrin.
 
GES®-analysen baseras på en systematisk genomgång av dokumentation (granskningar, beslut och rapporter) från officiella FN-organ samt organisationer med konsultativ status inom FN. Källornas status och deras uppdrag som globala övervakare av FN-konventionernas efterlevnad är avgörande för GES®-analysen.