Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Fonder accepterar Smurfits erbjudande

SEB Fonder, som är ägare till 9,5 procent av aktierna i Munksjö AB, har tagit del av det reviderade erbjudandet från Smurfit Holdings AB att erhålla 85 SEK kontant för varje aktie i Munksjö AB.
 
SEB Fonder kommer att acceptera erbjudandet. Alternativet att kvarstå som minoritetsägare i Munksjö bedöms vara förknippat med en hög risk och inte gagna SEB Fonders andelsägare. Styrelsen i Munksjö AB rekommenderar också aktieägarna att överväga att acceptera det reviderade budet.
 
SEB är en europeisk finanskoncern framförallt för företag och finansiellt aktiva privatpersoner. SEB har 630 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum, med totalt 4 miljoner kunder. Av dessa är 1 miljon Internetkunder. SEB har också verksamhet i övriga Norden, Storbritannien, Luxemburg och Schweiz. Koncernens balansomslutning är 1 199 miljarder kronor och förvaltat kapital uppgår till 816 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till 20 800. Läs mer om SEB: www.seb.se