Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Delårsrapport januari-mars 2002

Koncernens förändringsprogram enligt plan

 • Ett operativt rörelseresultat* på 2 miljarder kronor - trots svag marknad

 • Kostnaderna ned med 9 procent

 • Kreditförlusterna på låg nivå

 • Intäkterna minskade med 7 procent på jämförbar basis, varav
  - Räntenettot ökade med 8 procent till 3 341 Mkr.
  - Provisionsnettot minskade med 13 procent till 2 541 Mkr.

 • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 12,4 procent (18,4) och vinsten per aktie till 1:98 (2:78).


  Hela rapporten inklusive tabeller och tilläggsinformation kan laddas ner från medföljande länk.