Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB betalar arv till förintelsens offer

1998 publicerade den statliga "Kommissionen om judiska tillgångar i Sverige för tiden vid andra världskriget" en lista med namn på 650 personer som hade bankkonton i svenska banker.
Trots att det uppdagats att arvingar till förintelsens offer har förlorat arvsrätten till förmån för Allmänna arvsfonden, eftersom preskriptionstiden är tio år, har SEB beslutat att fortsätta betala ut pengar till de efterlevande.
 
-Vi anser att pengarna ska tillfalla de som rätteligen bär arvsanspråk på de medel som förintelsens offer hade på olika bankkonton i Sverige vid den här tiden. Därför har vi bestämt oss för att betala ut pengar till förintelsens offer utan att avvakta en eventuell lagändring. Vårt beslut är baserat på etiska och moraliska aspekter och inte på juridiska, säger Fleming Carlborg, vice VD SEB och chef för divisionen Nordic Retail and Private Banking.
 
SEB är en europeisk finanskoncern framförallt för företag och finansiellt aktiva privatpersoner. SEB har 630 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum, med totalt 4 miljoner kunder. Av dessa är 1 miljon Internetkunder. SEB har också verksamhet i övriga Norden, Storbritannien, Luxemburg och Schweiz. Koncernens balansomslutning är 1 199 miljarder kronor och förvaltat kapital uppgår till 816 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till 20 800. Läs mer om SEB: www.seb.se