Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Inbjudan till presskonferens

SEB presenterar Sparbarometern för fjärde kvartalet 2001. Eftersom sparandet har förändrats kraftigt under de senaste 20 åren har SEB analyserat de bakomliggande faktorerna. Hur har sparandet påverkats av konjunktur, legala och strukturella förändringar under perioden 1980-2001? Som ett komplement till detta kvartals Sparbarometer presenteras denna analys samt en prognos på sparutvecklingen de närmaste åren.
 
Sparbarometern visar hur det svenska sparandet utvecklats under fjärde kvartalet 2001 och hur det fördelar sig mellan olika sparformer. SEB fortsätter också att som enda aktör redogöra för marknadsandelen för de största bolagen.
 
Gunilla Nyström SEB:s privatekonom, presenterar Sparbarometern. Carin Kamsvåg, Välfärdsanalys, SEB Trygg Liv och Håkan Frisén, chef Ekonomisk Analys, SEB presenterar sparandeanalysen.
 
Tid: måndag 11 mars kl. 11.00
Plats: SEB Trygg Liv, Fleminggatan 18, Stockholm
 
Välkomna!
 
Anna Selberg
Informationschef SEB Trygg Liv
Tel 08-785 11 46
Mobil 070-763 81 54
 
SEB är en finanskoncern med e-banking, sparande och tillväxtföretag i fokus. SEB är en av Nordens största finansgrupper med 942 miljarder kronor i förvaltat kapital och en balansomslutning på 1 108 miljarder (per den 30 september 2000). SEB har cirka 20 000 medarbetare i ett 20-tal länder och totalt cirka 630 kontor, främst i Sverige, Tyskland och Baltikum samt 700 000 e-bankskunder i sju länder. SEB har nyligen startat aktiemäkleri på nätet, SEBdirect, i Tyskland och startar under året e-banking i England. Läs mer om SEB: www.seb.se