Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållen fortsätter att öka sin skuldsättning

- Huspriserna har fortsatt ligga på höga nivåer och har stått emot konjunkturnedgången, främst till följd av låga räntor, höga disponibelinkomster och en förhållandevis låg arbetslöshet. Men vi är inne i en lugnare prisutveckling på småhus och sannolikt kommer skuldökningstakten att dämpas i år och nästa år, säger Gunilla Nyström SEB:s privatekonom.
 
Sparandestocken uppgick den 31 december till 2 950 miljarder kronor, en ökning med 7 pro-cent jämfört med tredje kvartalet 2001, det visar SEB:s Sparbarometer för fjärde kvartalet 2001. Alla sparformer utom bankinlåning och privatobligationer ökade. Mest ökade premie-pensionsstocken och fondförsäkringsstocken. Trygghetssparandet, dvs försäkringar och premiepensionssparande, står för den största andelen av den totala sparandestocken: 40 procent.
 
Sparandet, exklusive direktägda aktier, fördelar sig mellan de olika aktörerna enligt följande: SEB är störst med en marknadsandel på 16,5 (16,5) procent, följt av Föreningssparbanken som har 16,0 (15,8) procent. Därefter kommer Skandia med 13,7 (13,4) procent, Handelsbanken 12,1 (12,1), Nordea 11,2 (11,3), AMF 8,7 (8,8) och Länsförsäkringar 5,7 (5,7) procent.
 
På presskonferensen måndag 11 mars redovisades även en analys av sparandeutvecklingen under åren 1980-2001. Analysen går att beställa enligt nedan.