Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållen fortsätter att låna men ökningstakten har avtagit

- Bostadspriserna planar ut och då är det naturligt att ökningstakten på utlåningen, som till största delen består av bostadsutlåning, dämpas. Hushållen kommer att ha en svag utveckling av den disponibla inkomsten under nästa år, vilket sannolikt medför en fortsatt svag prisutveckling på bostadsmarknaden. Detta i sin tur torde medföra en ytterligare dämpning i ökningstakten av bostadsutlåningen, säger Gunilla Nyström SEB:s privatekonom.
- Den relativt sett stora värdeminskningen av PPM-sparandet visar att risknivån i detta sparande är förhållandevis hög. Det kan vara ett uttryck för en medvetet hög riskprofil, men det finns en risk för att man ursprungligen valde en alltför stor andel smala branschfonder utifrån den historiskt höga avkastningen och sedan har förhållit sig passiv. I det senare fallet kan det finnas anledning att fundera på att placera om till fonder med en bredare inriktning så att en god riskspridning uppnås.
 
Svenskarnas sparandestock, inklusive bostäder, uppgick den 30 september till 4 612 miljarder kronor, en minskning med 293 miljarder eller 6,0 procent jämfört med föregående kvartal. Nysparandet uppgick till 12 miljarder kronor, vilket innebär att värdeminskningen på tillgångarna var 305 miljarder, främst beroende på sjunkande aktiekurser. Det största nysparandet skedde inom fondförsäkring och banksparande: 7 miljarder kronor vardera. Trygghetssparandet, dvs försäkringar och premiepensionssparande, ökade i andel av det totala finansiella sparandet från 40 till 41 procent.
 
SEB är fortsatt störst på sparandemarknaden med en marknadsandel på 15,9 procent, följt av Föreningssparbanken som har 15,0 procent. Därefter kommer Skandia med 12,7 procent och Handelsbanken 12,7 procent , Nordea 10,9 procent, AMF 8,4 och Länsförsäkringar 5,4 procent