Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållen fortsätter att låna men ökningstakten har avtagit

Hushållens tillgångar minskar och skulderna fortsätter att öka, visar SEB:s Sparbarometer för andra kvartalet 2002. I förhållande till den disponibla inkomsten ligger skuldkvoten därför fortsatt på den högsta nivån sedan början på 1990-talet.
 
Dock har ökningstakten i utlåningen, som de senaste kvartalen trendmässigt ökat, avtagit något.
 
 
  • Lånen har i huvudsak gått till finansiering av bostäder och inte till konsumtion. Värdet på hushållens tillgångar, inklusive bostäder, är drygt fyra gånger så stort som skulderna. Hushållens förmögenhetssituation är därför betryggande. Eftersom prisökningen på bostäder har avtagit räknar vi med en fortsatt dämpad ökningstakt på utlåningen, säger Gunilla Nyström SEB:s privatekonom.
  • För första gången sedan september 1998 är det ränterelaterade sparandet värt mer än det aktierelaterade. Nedgången i värdet på aktiesparande speglar självklart börsfallet samtidigt som hushållen i sitt nysparande söker sig till tryggare sparformer, såsom bankkonto, räntefonder och i viss utsträckning obligationer.
 
 
Svenskarnas sparandestock, inklusive bostäder, uppgick den 30 juni till 5 045 miljarder kronor, en minskning med 196 miljarder eller 3,7 procent jämfört med föregående kvartal. Nysparandet uppgick till 17 miljarder kronor, vilket innebär att värdeminskningen på tillgångarna var 213 miljarder. Det bör observeras att värdet på bostäder beräknas ha ökat med 117 miljarder kronor, varför värdeminskningen på övriga tillgångar var hela 313 miljarder kronor. Den största procentuella värdeminskningen står direktägda aktier för, som minskade med 120 miljarder kronor eller 21,2 procent. Det största nysparandet skedde i fondförsäkring med 7 miljarder kronor. Trygghetssparandet, dvs försäkringar och premiepensionssparande, står för den största andelen av det finansiella sparandet: 40 procent.
 
SEB är fortsatt störst på sparandemarknaden med en marknadsandel på 16,0 procent, följt av Föreningssparbanken som har 15,3 procent. Därefter kommer Skandia med 12,9 procent, Handelsbanken 12,1 procent , Nordea 10,7 procent, AMF 8,5 och Länsförsäkringar 5,4 procent.
 
För ytterligare information:
Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom, 08-763 65 81, 070-762 15 34
Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern, SEB Trygg Liv, 08-785 18 42
Anna Selberg, informationschef SEB Trygg Liv, 08-785 11 46, 070-763 81 54