Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Bolagsstämma i SEB den 10 april

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har idag i kallat till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 10 april 2002 kl 12.30 på Cirkus, Djurgårdsslätten, Stockholm.
 
På agendan finns bl a utdelningsförslaget om 4 kronor per A- respektive C-aktie.
 
När det gäller val av styrelseledamöter föreslås omval av ledamöterna Jacob Wallenberg, Penny Hughes, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Hans-Joachim Körber, Carl Wilhelm Ros, Lars H Thunell och Gösta Wiking.
 
Till ny ledamot föreslås Marcus Wallenberg, verkställande direktör i Investor AB. Claes Dahlbäck har avböjt omval.
 
Som styrelsesuppleant föreslås nyval av Lars Gustafsson, vice verkställande direktör och ställföreträdande koncernchef i Skandinaviska Enskilda Banken.
 
För ytterligare information se dagens kallelse som är införd i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Göteborgsposten och Sydsvenska Dagbladet.