Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

USA hårdlandar - Sverige mjuklandar

USA hårdlandar. Därefter blir den amerikanska konjunkturen U-formad. Fed sänker räntan till 4,25 procent redan före hösten. Återhämtning sker under slutet av året, men BNP tillväxten når inte boomårens nivå. Årets tillväxt beräknas bli 1,6 procent och nästa år 2,3 procent. Den amerikanska börsen kan falla ytterligare, innan Feds höjningar övertygar marknaden att en återhämtning kommer.
 
Sverige påverkas mer än många andra europeiska länder av den amerikanska inbromsningen. Men den svaga kronan ger stöd åt exporten. Stark sysselsättning , skattesänkningar och stigande disponibelinkomster gör att avmattningen blir måttlig. Sverige mjuklandar med en tillväxt i år på 3,0 procent och 2,8 procent 2002.
 
Orealistiska lönekrav i avtalsrörelsen kan leda till konflikter innan avtal sluts på nivåer som är förenliga med prisstabilitet.
 
Den svenska inflationen rör sig uppåt, men bland annat godproduktivitetstillväxt och avregleringar håller den strax under målet 2 procent. Riksbanken håller reporäntan oförändrad på 4,0 procent under året.
 
Det framgår av SEB:s Nordic Outlook konjunkturprognos för de närmaste åren som presenteras idag av SEB:s ekonomer.
 
Ekonomiskt Perspektiv SEB:s kundtidning som getts ut i ett kvarts sekel blir från och med i dag nättidning och kan läsas på SEB:s hemsida www.seb.se/ekonomiskt perspektiv.
 
Konjunkturrapporten Nordic Outlook läggs ut under dagen på www.seb.se under rubriken Om oss.
 
För ytterligare information, kontakta:
Klas Eklund, chefekonom, 08-763 80 88
Anders E Borg, chef Ekonomisk Analys, 08-763 80 64
Boo Ehlin, presschef, 08-763 85 77, 070-763 85 77