Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Styrelsen omvaldes på SEB:s bolagsstämma

Vid SEB:s bolagsstämma på torsdagen omvaldes Jacob Wallenberg, Claes Dahlbäck, Penny Hughes, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Hans-Joachim Körber, Carl Wilhelm Ros, Lars H Thunell och Gösta Wiking till ledamöter i styrelsen.
 
Till styrelsesuppleant omvaldes Monica Caneman, ställföreträdande koncernchef och chef för division Corporate & Institutions.
 
Arbetstagarrepresentanter i styrelsen är Ulf Jensen och Bengt Berg med Inger Smedberg och Erland Sandén som suppleanter.
 
Vid konstituerande styrelsemöte i anslutning till stämman utsågs Jacob Wallenberg till ordförande. Claes Dahlbäck och Gösta Wiking valdes till vice ordförande.
 
Bolagsstämman fastställde utdelningen till 4 kronor per aktie med avstämningsdag den 10 april 2001.
 
För ytterligare information, kontakta:
 
Boo Ehlin, presschef, 08-763 85 77, 070-763 85 77
Lotta Treschow, chef för IR-funktionen, 08-763 95 59