Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Styrelse föreslagen för SEB Swedbank

Den 22 februari i år offentliggjorde styrelserna för FöreningsSparbanken och SEB förslaget att de bägge bankerna ska gå samman genom fusion och bilda SEB Swedbank.
 
Huvudägarna i FöreningsSparbanken och SEB har nu meddelat att följande personer kommer att föreslås till styrelseledamöter i SEB Swedbank:
 
Göran Collert, Co-chairman
Jacob Wallenberg, Co-chairman
Carl Eric Stålberg, vice ordförande, VD och koncernchef JM AB
Gösta Wiking, vice ordförande, ordförande Bure
Ulf Christoffersson, VD Westra Wermlands Sparbank
Claes Dahlbäck, vice ordförande Investor
Bo Forslund, ordförande Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB
Penny Hughes, ledamot Vodafone
Urban Jansson, ordförande Perstorp
 
Thomas Johansson, vice ordförande Lantbrukarnas Riksförbund Göran Johnsson, ordförande Svenska Metallindustriarbetareförbundet Birgitta Klasén, CIO Pharmacia Corp.
 
Hans-Joachim Körber, koncernchef Metro AG
Carl Wilhelm Ros, ledamot IKEA
Lars H Thunell, VD och koncernchef
Birgitta Johansson-Hedberg, suppleant, stf VD och koncernchef.
 
Härtill kommer personalrepresentanter.
 
Avsikten är att antalet styrelseledamöter på sikt skall reduceras.
 
Styrelserna för de två bankerna undertecknar under slutet av maj den legala fusionsplanen som sedan offentliggörs. Därefter kommer den formella ansökan till EU att inlämnas. De extra bolagsstämmorna som ska ta ställning till fusionsplanen planeras äga rum kring månadsskiftet augusti/september. Ett prospekt kommer att hållas tillgängligt i god tid före stämmorna.
Arbetet med att förbereda integrationen bedrivs enligt plan i 18 integrationsprojekt och ett hundratal underprojekt.
 
För ytterligare information kontakta


FöreningsSparbanken SEB
Göran Collert, Styrelseordförande Jacob Wallenberg, Styrelseordförande
tfn 08-5859 1001 tfn 08-22 19 00
Staffan Salén, Chef Information och IR Gunilla Wikman, Koncerninformationschef
tfn 08-5859 2779, 0705-31 01 11 tfn 08-763 81 25, 070-763 81 25
Mer information om respektive bank återfinns på www.foreningssparbanken.se och www.seb.se