Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s bioteknikfond nu tillgänglig för svenska fondsparare

Nu kan kunderna på de nordiska marknaderna börja fondspara i SEB Invest Concept Biotechnology. Fonden är en global bioteknikfond med fokus på USA. Den öppnades hösten 2000 för sparare på den tyska marknaden.


Bioteknikfondens placeringsinriktning är bioteknikbolag med fokus på forskning, utveckling och produktion. Den inriktar sig också på företag som distribuerar bioteknik och biomediciner samt på branscher som kan dra nytta av utvecklingen inom biotekniksektorn.


-Bioteknik är en smal bransch med hög tillväxtpotential. Det är därför viktigt att tänka på att vara långsiktig i sitt sparande. Vi rekommenderar en placeringshorisont på fem år och att fonden utgör högst 5 till 10 procent av den totala portföljen, säger Jan Palmberg, chef Fonder, SEB Invest.


Ansvarig förvaltare är Henrietta Theorell, som också förvaltar SEB Läkemedel- och bioteknikfond.


SEB Bioteknikfond är en högriskfond och presenteras därför med vår varningstriangel.


Förvaltningsavgiften är 1,5 procent och startkursen den 16 oktober 2000 var 45,00 Euro. Fonden är Luxemburgregistrerad.


SEB är en europeisk finanskoncern framförallt för företag och finansiellt aktiva privatpersoner. SEB har 630 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum, med totalt 4 miljoner kunder. Av dessa är 850 000 Internetkunder. SEB har också verksamhet i övriga Norden, Storbritannien, Luxemburg och Schweiz. Koncernens balansomslutning är 1 123 miljarder kronor och förvaltat kapital uppgår till 910 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till 21 500. Läs mer om SEB: www.seb.se