Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s bank i Litauen har nu 30 000 e-bankskunder

SEB:s helägda litauiska bank Vilniuas Bankas startade sin e-bank, VB Internet@s, i september förra året med målsättningen att få 3 000 kunder till årsskiftet 2000-2001. Banken fick 11 262 kunder och från årsskiftet har nu kundantalet i e-banken tredubblats till 30 000 i juli i år. Målet för hela 2001 var att få 30 000 kunder vilket nu uppnåtts på halva tiden.
 
Det betyder att tio procent av samtliga kunder i Vilniuas Bankas är e-bankskunder. Cirka 80 procent är privatkunder och 20 procent består av små- och medelstora företag som sköter sina bankaffärer via nätet.
 
I dag använder de litauiska kunderna Vilniuas Bankas e-bank främst till att betala räkningar, kontrollera sina konton och flytta pengar mellan olika konton. Under året räknar Vilniuas Bankas med att också kunna erbjuda kunderna ansöka om konsumtionslån, bostadslån, handla i aktier samt sköta samtliga sina räkningar som är förknippade med boendet via nätet.
 
SEB äger tre baltiska banker; Eesti Ühispank med 390 000 kunder, 70 000 e-bankskunder och 64 kontor i Estland, Latvijas Unibanka med 318 600 kunder, 27 000 e-bankskunder och 70 kontor i Lettland samt Vilniaus Bankas med 280 000 kunder, 30 000 e-bankskunder och 57 kontor i Litauen. SEB äger 32 procent av aktierna i den polska banken Bank Ochrony Srodowiska, BOS. SEB är en europeisk finanskoncern framförallt för företag och finansiellt aktiva privatpersoner. SEB har 630 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum, med totalt 4 miljoner kunder. Av dessa är 900 000 Internetkunder. SEB har också verksamhet i övriga Norden, Storbritannien, Luxemburg och Schweiz. Koncernens balansomslutning är 1123 miljarder kronor och förvaltat kapital uppgår till 910 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till 21 500. Läs mer om SEB: www.seb.se
 
För ytterligare information, kontakta:
Boo Ehlin, presschef SEB, 08-763 85 77, 070-763 85 77