Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB utökar Internetbanken med nya tjänster

I och med dessa nyheter kan våra kunder hantera både sina bankkonton och försäkringar på ett och samma ställe. I försäkringsöversikten finns nu mer detaljerad information för kunder som har fondförsäkring eller traditionell försäkring i SEB Trygg Liv. Det går bland annat att se hela sitt innehav, hur försäkringen fungerar, vilka in- och utbetalningar som gjorts och hur mycket som ska betalas ut.
 
Detta gäller försäkringar som exempelvis tjänstepension, privat pensions-, kapital-, sjuk- och grupplivförsäkring.
 
För kunder som inte har Internetkontoret går motsvarande information att få via bankkontor, kundservice, telefonbank, rådgivare eller sin försäkringsmäklare.
 
De utökade tjänsterna är ett led i att ge SEB:s kunder en helhetsbild av sin finansiella situation, som innefattar både bank- och försäkringssparande.
 
SEB:s Internetbank som startade 1996 har 650 000 kunder i Sverige. Totalt i koncernens verksamheter i Tyskland och Baltikum inklusive Sverige finns 1 miljon internetbankskunder. Över 50 procent av bankens samtliga betalningar görs via nätet och cirka 25 procent av fondaffärerna och 35 procent av aktieaffärerna.
 
För ytterligare information, kontakta:
Jan Ramirez, tf chef Internetenheten SEB Trygg Liv, 08-785 18 43, 070-269 88 24
Anna Selberg, informationschef SEB Trygg Liv, 07-785 11 46, 070-763 81 54