Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Trygg Liv sänker återbäringsräntan

Återbäringsräntan i Nya och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv sänks från och med den 1 oktober 2001 till 3 procent före skatt och kostnadsavdrag. Återbäringsräntan är idag 5 procent.
 
Årets negativa börsutveckling har lett till sjunkande värde på livförsäkringsbolagens tillgångar. Justeringen av återbäringsräntan görs för att anpassa återbäringen till den lägre avkastningen, säger Harald Nöjd, chefaktuarie på SEB Trygg Liv.
 
Ett sparande i pensions- och kapitalförsäkring är långsiktigt och det är i det perspektivet avkastningen i försäkringen ska ses. Försäkringssparande har historiskt gett en mycket god kapitalavkastning. Exempelvis har den genomsnittliga återbäringsräntan i Gamla Liv varit 12 procent de senaste 10 åren och 13,7 procent de senaste 15 åren, säger Harald Nöjd.
 
SEB är en europeisk finanskoncern framförallt för företag och finansiellt aktiva privatpersoner. SEB har 630 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum, med totalt 4 miljoner kunder. Av dessa är 1 miljon Internetkunder. SEB har också verksamhet i övriga Norden, Storbritannien, Luxemburg och Schweiz. Koncernens balansomslutning är 1 188 miljarder kronor och förvaltat kapital uppgår till 892 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till 20 950. Läs mer om SEB: www.seb.se
 
För ytterligare information, kontakta:
Harald Nöjd, chefaktuarie SEB Trygg Liv, 08-785 11 02, 070-376 98 77
Anna Selberg, informationschef SEB Trygg Liv, 08-785 11 46, 070-763 81 54